คุณอยู่ที่นี่:

ข้อกำหนดและเงื่อนไข

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ของเรา! เอกสารนี้เป็นข้อตกลงที่มีผลผูกพันทางกฎหมายระหว่างคุณในฐานะผู้ใช้ไซต์ (ต่อไปนี้เรียกว่า "คุณ" "ของคุณ" หรือ "ผู้ใช้" ต่อไปนี้) และ www.fsx-metal.com -- เจ้าของเว็บไซต์ www .fsx-metal.com


1. การสมัครและการยอมรับข้อกำหนด

1.1 การใช้บริการและผลิตภัณฑ์ของ www.fsx-metal.com ของคุณ (เรียกรวมกันว่า “บริการ” ต่อไปนี้) อยู่ภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขที่มีอยู่ในเอกสารนี้ เช่นเดียวกับนโยบายความเป็นส่วนตัว และกฎและนโยบายอื่น ๆ ของ www .fsx-metal.com ที่อาจเผยแพร่โดย www.fsx-metal.com เป็นครั้งคราว เอกสารนี้ รวมถึงกฎและนโยบายอื่น ๆ ของ www.fsx-metal.com เรียกรวมกันด้านล่างว่า "ข้อกำหนด" โดยการเข้าถึง www.fsx-metal.com หรือใช้บริการ คุณตกลงที่จะยอมรับและผูกพันตามข้อกำหนด โปรดอย่าใช้บริการหรือ www.fsx-metal.com หากคุณไม่ยอมรับข้อกำหนดทั้งหมด

1.2 คุณไม่สามารถใช้บริการและอาจไม่ยอมรับข้อกำหนดหาก (a) คุณยังไม่บรรลุนิติภาวะในการทำสัญญาที่มีผลผูกพันกับ www.fsx-metal.com หรือ (b) คุณไม่ได้รับอนุญาตให้รับบริการใด ๆ ภายใต้ กฎหมายของ PR China หรือประเทศ/ภูมิภาคอื่นๆ รวมถึงประเทศ/ภูมิภาคที่คุณอาศัยอยู่หรือที่คุณใช้บริการ

1.3 คุณรับทราบและยอมรับว่า www.fsx-metal.com อาจแก้ไขข้อกำหนดใด ๆ ได้ตลอดเวลาโดยการโพสต์ข้อกำหนดที่แก้ไขและปรับปรุงที่เกี่ยวข้องบน www.fsx-metal.com ในการใช้บริการหรือ www.fsx-metal.com ต่อไป แสดงว่าคุณยอมรับว่าข้อกำหนดที่แก้ไขจะมีผลกับคุณ


2 ผู้ใช้โดยทั่วไป

2.1 ตามเงื่อนไขในการเข้าถึงและใช้งาน www.fsx-metal.com หรือบริการ คุณยอมรับว่าคุณจะปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องทั้งหมดเมื่อใช้ www.fsx-metal.com หรือบริการ

2.2 คุณต้องอ่านนโยบายความเป็นส่วนตัวของ www.fsx-metal.com ซึ่งควบคุมการป้องกันและการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับผู้ใช้ที่อยู่ในความครอบครองของ www.fsx-metal.com และบริษัทในเครือของเรา คุณยอมรับข้อกำหนดของนโยบายความเป็นส่วนตัวและยอมรับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับคุณตามนโยบายความเป็นส่วนตัว

2.3 คุณตกลงที่จะไม่ดำเนินการใดๆ ที่จะบ่อนทำลายความสมบูรณ์ของระบบคอมพิวเตอร์หรือเครือข่ายของ www.fsx-metal.com และ/หรือผู้ใช้อื่นใด หรือเพื่อเข้าถึงระบบคอมพิวเตอร์หรือเครือข่ายดังกล่าวโดยไม่ได้รับอนุญาต

2.4 คุณตกลงที่จะไม่ใช้ประโยชน์ใดๆ ในการใช้ข้อมูลที่ระบุไว้ใน www.fsx-metal.com หรือได้รับจากตัวแทนใดๆ ของ www.fsx-metal.com ในกิจกรรมต่างๆ รวมถึง: การกำหนดระดับราคา หรือการเสนอราคาของผลิตภัณฑ์และบริการที่ ไม่ได้ซื้อจาก www.fsx-metal.com ในการเตรียมเนื้อหาเว็บไซต์ เขียนสัญญาหรือข้อตกลงซึ่งไม่ได้มีส่วนร่วมของ www.fsx-metal.com


3. สินค้าและราคา

3.1 เนื่องจากเราพัฒนาและอัปเกรดผลิตภัณฑ์และบริการของเราอย่างต่อเนื่อง ข้อกำหนดทางเทคนิคและไม่ใช่ด้านเทคนิค รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงหน้าเว็บ ตารางรายงาน ตัวเลข รูปภาพ วิดีโอ หรือเสียงของผลิตภัณฑ์ใด ๆ ของ www.fsx-metal com อาจมีการเปลี่ยนแปลงหรือเปลี่ยนแปลงรูปแบบและเนื้อหาทั้งหมดโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทั้งทางออนไลน์หรือออฟไลน์

3.2 ราคาที่แสดงอยู่บน www.fsx-metal.com หรือจัดทำโดยตัวแทนของ www.fsx-metal.com อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า


4 การจำกัดความรับผิด

4.1 เนื้อหาใดๆ ที่ดาวน์โหลดหรือได้รับผ่านทาง www.fsx-metal.com จะขึ้นอยู่กับดุลยพินิจและความเสี่ยงของผู้ใช้แต่ละราย และผู้ใช้แต่ละรายจะต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆ ต่อระบบคอมพิวเตอร์ของ www.fsx-metal.com หรือการสูญหายของข้อมูลที่อาจเกิดขึ้น จากการดาวน์โหลดสื่อใดๆ ดังกล่าว

×

ติดต่อเรา

แจ้งลบความคิดเห็น
×

สอบถาม

*Name
*อีเมลล์
ชื่อ บริษัท
โทร
*ระบุความประสงค์หรือขอข้อมูลเพิ่มเติม

การใช้ไซต์ต่อไปแสดงว่าคุณยอมรับของเรา นโยบายความเป็นส่วนตัว ข้อกำหนดและเงื่อนไข.

ฉันเห็นด้วย